Zarząd Koła

Skład Zarządu Koła od 20.01.2017 r.

Jadwiga Gruba - Przewodnicząca

Elżbieta Koziej-Galińska - Z-ca Przewodniczącej

Leszek Furmanek - Skarbnik

Marek Galiński - Sekretarz

Irena Domań - Komisja Rewizyjna

Jerzy Lipa - Komisja Rewizyjna

Lucyna Zięba - Psycholog

Katarzyna Porzak - Edukator diabetologiczny

Małgorzata Galińska-Wąsik - Edukator diabetologiczny

Anna Bagniuk - Edukator diabetologiczny

Beata Rakoczy - Doradca zawodowy

Greta Kulińska-Podbielska - Radca prawny

Katarzyna Szeremowicz - Mama - Wolontariusz

Romuald Gruba - Administrator strony www

* * *

zarząd

zarząd