Historia Koła

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zostało zarejestrowane w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie 15 grudnia 1982 roku. Inicjatorem jego utworzenia a także całego ruchu rodziców chorujących na cukrzycę był wówczas docent - dziś Prof. dr hab. Bronisław Niewiedzioł, ordynator Kliniki Chorób Dzieci Starszych przy Instytucie Pediatrii w Lublinie. Działalność socjalna Koła była prowadzona od początku jego istnienia. W pierwszych latach działalności Koło zajmowało się głównie pozyskiwaniem i dystrybucją darów płynących wówczas z Francji i Belgii. Zarząd Koła nawiązał współpracę z Kurią Biskupią i dzięki ogromnej życzliwości Ks. Bochańskiego i Ks. Lisa Koło zaczęło systematycznie przyjmować artykuły spożywcze, odżywki dla dzieci i leki które później wg prowadzonych na każde dziecko kartotek wydawano zgłaszającym się rodzicom. W latach 1983-1989 wydano łącznie ponad 400 rodzicom po 17 dużych paczek żywnościowych, oprócz tego w każdym roku od początku powstania Koła dzieci otrzymywały paczki pod choinkę. Rozpoczęto także przyznawanie zapomóg finansowych dla rodzin w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Zapomogi finansowe nie pochodziły jeszcze z własnych środków Koła, gdyż takich jeszcze nie posiadało lecz wnioskowano o nie do Zarządu Wojewódzkiego TPD.

Od maja 1984 roku Zarząd Koła poszerzył swoją działalność socjalną o uruchomienie, na wniosek Zarządu i za zgodą Ówczesnego Prezydenta Miasta Lublina, Delikatesów przy Krakowskim Przedmieściu i na ul. H. Sawickiej, w których za okazaniem legitymacji Koła, poza kolejnością rodzice otrzymywali trudnodostępne a niezbędne dla chorych dzieci artykuły.

Od 1984 roku zaczęła się trwająca wiele lat współpraca z francuską Organizacją "La Poloque et Nous". Współpraca od początku oparta była na bezpośrednich kontaktach członków misji francuskiej z konkretnymi rodzinami w Lublinie. Przed każdym przyjazdem Francuzów Zarząd wspólnie z Prof. B. Niewiedziołem opracowywał listę niezbędnych insulin, odczynników i innych ważnych leków, którą wysyłano do Francji i raz w roku te dary do Koła przywożono. Współpraca z Francją ustała dopierow roku 1995. Do chwili obecnej Zarząd Koła utrzymuje kontakty korespondencyjne z nieliczną grupą Stowarzyszenia.

Zarząd występował z pismami po udzielenie pomocy do Wojewody Lubelskiego, zwłaszcza gdy chodziło o matki samotne i rodziny wielodzietne z chorym dzieckiem. W ramach działalności socjalno - mieszkaniowej Zarząd Koła przejął w latach 1986-88 patronat nad problemami mieszkaniowymi dorastającej chorej młodzieży. Zarząd zwracał się również z prośbą o niezbędny, dla rodzin z dzieckiem chorym na cukrzycę, sprzęt AGD, Zarząd uzyskiwał ten sprzęt dzięki współpracy z Wojewódzkim Wydziałem Handlu. Organizowano również różnorodne akcje zbiórek pieniędzy podczas koncertów charytatywnych, meczy piłkarskich oraz podczas Święta Bożego Ciała.

W ostatnich latach, aż do chwili obecnej, Zarząd Koła w ramach działalności socjalnej zajmuje się głównie dofinansowaniem turnusów dzieciom z cukrzycą, organizuje paczki świąteczne dla swoich podopiecznych, ze środków, które coraz trudniej pozyskać od sponsorów, oraz pochodzących z tzw. nawiązek sądowych. W ostatnich latach Zarząd wraz z wolontariuszami raczej zajmuje się bardziej efektywnie działalnością edukacyjną ( zebrania szkoleniowe dla rodziców i dzieci) oraz wsparciem społecznym, psychologicznym i informacyjnym. Działalność edukacyjna Koła to nie tylko edukacja dzieci, młodzieży i rodziców. Członkowie Zarządu Koła i młodzież z Klubu Młodych Diabetyków działających przy Kole prowadzili edukację nauczycieli uczących dzieci z cukrzycą oraz społeczeństwo. Od grudnia 2002 roku Patronem Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą jest Prof. dr hab. Bronisław Niewiedzioł.