Podziękowanie za udział w seminarium

Zarząd Koła, rodzice, dzieci i młodzież serdecznie dziękują za udział w seminarium, inaugurującym Światowy Rok Cukrzycy Dzieci. Dziękujemy: wspaniałym lekarzom z DSK w Lublinie; dr Iwonie Skowronek, dr Beacie Wysockiej, dr Teresie Przybylskiej, dr Bożenie Baneckiej oraz Z-cy Dyrektora Szpitala – dr Jolancie Niewiedzioł, Pani edukatorce – Lidzi Jagodzińskiej – za ciekawe wykłady i wystąpienia. Dziękujemy również Pani Karolinie Kwaśniewskiej – pełnomocnikowi Wojewody ds. Kobiet i Rodziny za przekazanie pozdrowień i życzeń w formie listu od Pani Wicewojewody Henryki Strojnowskiej oraz Jej zaangażowanie w pozyskiwanie sponsorów na nasze seminarium.

Dziękujemy również Pani Dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych, Pani Danucie Korniak za pomoc w przygotowaniu dekoracji sali wykładowej i systematyczne szkolenia nauczycieli, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

Serdecznie dziękujemy także naszym sponsorom: Panu Pawłowi Fliegerowi, właścicielowi Apteki, najbardziej przyjaznej diabetykom przy ul. Leonarda 1a, przedstawicielom medycznym: Michałowi Szpinda z firmy Johnson&Johnson, Agnieszce Boruch i Ani Dąbrowskiej z firmy Roche Diagnostics oraz Panu Prezesowi Elektrociepłowni Wrotków – Mieczysławowi Michalskiemu.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.